GRATIS WORKSHOPS OM SEKSUALITET OG MULTIPLE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) udbyder i efteråret 2017 en række gratis workshops om seksualitet og multiple funktionsnedsættelser. Workshoppene tager udgangspunkt i SUMHs udgivelse fra 2016 ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”, som også udleveres til deltagerne på dagen.

Multi-ikon

Workshoppen har til formål at klæde fagpersonale på til at arbejde med at understøtte unge med multiple funktionsnedsættelsers seksuelle trivsel og består af dels en blanding af information og dels praksisnær refleksion for deltagerne. Nogle af de temaer, der bliver behandlet på workshoppen er bl.a.:

  • Hvad er seksualitet?
  • Hvad siger lovgivningen og Socialstyrelsen om arbejdet med seksualitet i forhold til målgruppen?
  • Dilemmaer i forhold til samtykke
  • Dilemmaer i forhold til pårørendesamarbejde
  • Forskellige medicinske præparaters påvirkning af seksualiteten
  • Hvordan giver vi professionel støtte til seksualiteten til borgere med multiple funktionsnedsættelser?

Workshoppen varer ca. 3 timer.

Klik her for detaljeret program for dagen

 

Du kan deltage i workshoppen på to måder:

Du kan bestille workshoppen til jeres bosted/tilbud:

Ønsker du at bestille en workshop hjem til jeres tilbud, kan du kontakte specialkonsulent Kim Steimle Rasmussen på kim@sumh.dk eller TLF: 5190 7689

Du kan deltage i en af 5 regionale workshops, som afholdes i hver region:

 

modelpages_jeanetteb

 

Tid og sted for regionale workshops:

Region Syddanmark:

KUC Kolding, Ågade 27, 6000 Kolding,

28. november 2017 kl. 14-17

Region Hovedstaden/Sjælland:

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

5. december 2017 kl. 14-17

Region Nord:

Trekanten, Sebbersundsvej 2a, 9220 Aalborg Ø,

7. december 2017 kl. 10-13.30

Region Hovedstaden/Sjælland:

Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

12. december 2017 kl. 14-17

Region Midtjylland:

Best Western Hotel Eyde, Mindegade 2, 7400 Herning,

14. december 2017, kl. 14-17

 

Der vil være kage og kaffe til workshoppene, der afholdes om eftermiddagen.

Der vil være let frokost til workshoppen der afholdes om formiddagen.

 

Klik her for tilmelding

SIDSTE TILMELDING ER 20. NOVEMBER 2017

Workshopafholder er Kim Steimle Rasmussen, der har været SUMHs specialkonsulent på seksualitetsområdet siden 2010. Han har arbejdet med alle SUMHs udviklingsprojekter på seksualitetsområdet og har bl.a. udarbejdet seksualpolitikker på specialskoler over hele landet, lavet tabunedbrydende kampagne gennem LigeLyst, givet seksualundervisning til 1200 unge med handicap samt stået bag metodekataloget ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”

Workshoppene er støttet af Sundhedsstyrelsen og er derfor gratis. 

julie3a_modelpage