GRATIS WORKSHOPS OM SEKSUALITET OG MULTIPLE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) udbyder i efteråret 2017 en række gratis workshops om seksualitet og multiple funktionsnedsættelser. Workshoppene tager udgangspunkt i SUMHs udgivelse fra 2016 ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”, som også udleveres til deltagerne på dagen.

Workshoppen har til formål at klæde fagpersonale på til at arbejde med at understøtte unge med multiple funktionsnedsættelsers seksuelle trivsel og består af dels en blanding af information og dels praksisnær refleksion for deltagerne. Nogle af de temaer, der bliver behandlet på workshoppen er bl.a.:

  • Hvad er seksualitet?
  • Hvad siger lovgivningen og Socialstyrelsen om arbejdet med seksualitet i forhold til målgruppen?
  • Dilemmaer i forhold til samtykke
  • Dilemmaer i forhold til pårørendesamarbejde
  • Forskellige medicinske præparaters påvirkning af seksualiteten
  • Hvordan giver vi professionel støtte til seksualiteten til borgere med multiple funktionsnedsættelser?

Workshoppen varer ca. 3 timer.

modelpages_jeanetteb

 

Du kan deltage i workshoppen på to måder:

  • Du kan bestille workshoppen til jeres bosted/tilbud
  • Du kan deltage i en af 5 regionale workshops, som afholdes i hver region (tid og sted følger senere)

Ønsker du at reservere en workshop til jeres tilbud, eller er du interesseret i at høre nærmere om de regionale workshops, kan du kontakte specialkonsulent Kim Steimle Rasmussen på kim@sumh.dk eller TLF: 5190 7689

Workshopafholder er Kim Steimle Rasmussen, der har været SUMHs specialkonsulent på seksualitetsområdet siden 2010. Han har arbejdet med alle SUMHs udviklingsprojekter på seksualitetsområdet og har bl.a. udarbejdet seksualpolitikker på specialskoler over hele landet, lavet tabunedbrydende kampagne gennem LigeLyst, givet seksualundervisning til 1200 unge med handicap samt stået bag metodekataloget ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”

Workshoppene er støttet af Sundhedsstyrelsen og er derfor gratis. 

julie3a_modelpage