UDGIVELSER

LigeLyst Undervisningsvejledning – seksualundervisning for unge
med handicap.

(2020)

Læringsuniverset LigeLyst hjælper fagpersoner med at sætte seksualitet på dagsordenen og giver unge med f.eks. autisme, ADHD, udviklingshæmning, hjerneskade og CP en god start på seksuallivet. LigeLyst består både af web-app’en app.ligelyst.dk med konkret og letforståelig viden om køn, krop, kærlighed, grænser og sex og denne undervisningsvejledning med forslag til konkrete øvelser og temaer i seksualundervisning.

Hent LigeLyst undervisningvejledning her

Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser
– en undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud

(2017)Ikon

Rapporten tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt forskellige fagpersoner ansat på cirka 90 bo- og aflastningstilbud i Danmark samt interviews med nogle af de samme fagpersoner. Den har til formål at styrke vidensgrundlaget på området og kvalificere en fremadrettet indsats ved at tilbyde fagpersonale med flere konkret inspiration til understøttelse af seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser.

Læs rapporten her:

(For printvenlig version klik her)

Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog

(2016) Multi-ikon

Dette inspirationskatalog sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multiple funktionsnedsættelser. Det giver konkrete bud på, hvordan du som professionel kan give praktisk og konkret støtte til borgeren, samt belyser handlemulighederne inden for de formelle og lovmæssige rammer.

(For printvenlig udgave, klik her)

“Kan man blive gravid af at bolle?”

(2015) Gravid-ikon

Der er mange gevinster ved at lave seksualundervisning til unge med handicap. Undervisningen giver de unge vigtige redskaber til at kunne udfolde deres seksualitet, og det skaber øget trivsel. Undervisningen er også vigtig for at undgå overgreb. LigeLysts seksualundervisning har desuden været med til at inspirere og motivere professionelle til at arbejde mere med seksualundervisning. Projekt LigeLyst sluttede i sommeren 2015, og vi samlede vores erfaringer i rapporten “Kan man blive gravid af at bolle?”.

Læs rapporten her: