SUMH Konsulentydelser seksualitet & sundhed

Seksualundervsining
Tid: 1-3 lektioner (45 min-2,5 time)
Pris: ca. 2.300-4.000 + transportudgifter

SUMH tilbyder supplerende seksualundervisning til unge mellem 15-36 år i hele Danmark. Vi besøger både STU’er, bosteder eller andre opholdssteder for unge med handicap. Undervisningen tager udgangspunkt i kroppen, følelser, kærester og seksualitet, men tilpasses altid til jeres gruppe unge. Undervisningen varetages af vores ansatte på seksualitetsområde og efter ønske kan en frivillig rollemodel deltage i undervisningen.

Start dialogen og opkvalificering i personalegruppen
Tid: 1-6 time
Pris: ca. 2.300-9.000 + transportudgifter

For at I kan komme i gang med at fokusere på seksualiteten på jeres tilbud, er det vigtigt, at I som personale kan have en åben dialog om emnet. Når I som personale kan tale professionelt om seksualitet, vil I begynde at få skabt en seksualvenlig kultur, hvor det bliver lettere for jer at yde den nødvendige støtte til de borgere, der har brug for det. I SUMH tilbyder vi et forløb, hvor vi hjælper jer med at starte snakken, og introducere jer for en række værktøjer til brug i personalegruppen og til brug i undervisnings og samtale med de unge.

Seksualitetspolitik
Tid: 45 min-1,5 time
Pris: ca. 2.300-3.000 + transportudgifter

En seksualpolitik kan være et nyttigt redskab til den daglige støtte af borgere med funktionsnedsættelser. En seksualpolitik kan skabe helt klare retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal forholde sig, når de møder seksualiteten hos borgerne. På den måde kan et følsomt område, som for nogle medarbejdere kan være vanskeligt at arbejde med, blive løftet ud af det private, og over i en faglig og professionel kontekst. SUMH tilbyder hjælp til udviklingen af seksualpolitikker på specialskoler, så medarbejderne blive bedre klædt på til at understøtte elevernes sunde naturlige seksuelle udvikling, samt blive bedre rustede til at håndtere seksuelle overgreb.

Kontakt: sumh@sumh.dk