OM LIGELYST

LigeLyst er Sammenslutningen af Unge Med Handicaps (SUMH) platform for seksualitet og handicap. SUMH arbejder for, at alle unge skal have de samme muligheder inden for alle aspekter af livet, herunder selvfølgelig også seksualiteten. SUMH har siden 2010 arbejdet med store udviklingsprojekter om seksualitet og handicap.

2010-2013: Projekt Seksualpolitik på Specialskoler

SUMH og Socialt Udviklingscenter SUS udførte i 2010-2013 Projekt Seksualpolitik på specialskoler. Projektets formål var at hjælpe medarbejdere på specialskoler til at lave seksualpolitikker, så medarbejderne kunne blive bedre klædt på til at understøtte elevernes sunde naturlige seksuelle udvikling, samt blive bedre rustede til at håndtere seksuelle overgreb.

På projektets hjemmeside findes fortsat en række værktøjer og inspirationsmateriale til at lave en seksualpolitik. Se mere på www.projektseksualpolitik.dk

Projektet var støttet af satspulje-midler og udført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

2013-2015: LigeLyst

Projekt LigeLyst blev skudt i gang med LigeLyst kampagnen, som også kan ses her. Kampagnen var en vandreudstilling, som satte fokus på, at unge med forskellige handicap selvfølgelig også har en seksualitet og har drømme om kærester, sex og fremtiden som alle andre unge. Kampagnen besøgte 24 gymnasier og professionshøjskoler og fik stor opmærksomhed i medierne, se f.eks.:

TV2 News – 27. jan. 2014

BT – 26. jan. 2014

Ekstra Bladet – 3. feb. 2014

Døvefilm på DR – 22. feb. 2014

LigeLysts andet formål var at udvikle metoder til seksualoplysning for unge med handicap. Dette gjorde vi gennem at tage rundt i hele landet og lave seksualoplysning for unge med handicap på en måde der var tilpasset deres forskellige funktionsnedsættelser. Vi besøgte i alt 1200 unge med handicap og udviklede en masse metoder til seksualoplysning. Besøg Metodekatalog her på siden og find selv en masse gode måder at gribe seksualoplysningen an på.

Vi samlede alle vores erfaringer fra de to års seksualoplysning i rapporten ”Kan man blive gravid af at bolle?”, som du finder her

Projektet var støttet af satspulje-midler og udført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

2015-2016: LigeLyst II

LigeLyst fik en mindre efterfølger i 2015. LigeLyst II havde to formål: Opkvalificering af personale til selv at varetage seksualundervisning for unge med handicap og udvikling af metoder til seksualstøtte for mennesker med multiple funktionsnedsættelser.


Opkvalificering af personale

I alt 130 medarbejdere i Helsingør, Hillerød, Næstved, Vejle, Hedensted og Frederikshavn kommuner modtog opkvalificering til seksualundervisning fra SUMHs specialkonsulent. Opkvalificeringen tog udgangspunkt i metoderne der var udviklet i forbindelse med LigeLyst. Hvis du/I også ønsker at blive bedre rustede til at håndtere seksualitet eller give seksualundervisning til mennesker med handicap, kan du læse mere her.


Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet

Gennem arbejdet med projekt Seksualpolitik på specialskoler og LigeLyst blev vi vedvarende gjort opmærksomme på, at særligt én gruppe af unge manglede muligheder for at udleve deres seksualitet, nemlig unge med multiple funktionsnedsættelser. Derfor udførte SUMH i samarbejde med SUS et mindre udviklingsprojekt i efteråret 2015. Undersøgelsen bestod af et dansk og internationalt litteraturstudie, opsamling af best practice, samt afprøvning af metoder til seksualstøtte for mennesker med multiple funktionsnedsættelser på fem bosteder/aflastningstilbud. Læs om resultaterne i rapporten ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog” her

Hvis I ønsker besøg af specialkonsulenten fra SUMH, der kan fortælle mere om resultaterne og om seksualitet og handicap, kan I se mere her

LigeLyst II var støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen og udført i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og Socialt Udviklingscenter SUS

2017: Sund seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser

I 2017 fik LigeLyst II en lillesøster i form af projektet “Sund seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser. Dette projekt havde to overordnede indsatser:

Indsats 1: Vidensindsamling om understøttelse af seksualitet blandt unge med multiple funktionsnedsættelser

I sommer og efterår 2017 udførte SUMH en stor undersøgelse på bo- og aflastningstilbud for personer med multiple funktionsnedsættelser. SUMH ville gerne finde ud af, hvordan og hvor meget seksualiteten blev prioriteret og understøttet på bo- og aflastningstilbud over hele landet. Undersøgelsen bestod af en stor spørgeskemaundersøgelse med 353 deltagere samt en mængde kvalitative interviews, begge med fagpersoner, der arbejder med målgruppen.

Alle resultater er samlet i rapporten “Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser – en undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud“, som findes her

Indsats 2: Kompetenceudvikling af fagpersonale til understøttelse af en sund seksualitet for unge med multiple funktionsnedsættelser

I efteråret 2017 fik over 250 medarbejdere på tilbud for personer med multiple funktionsnedsættelser over hele landet opkvalificering i håndtering af seksualitet. Opkvalificeringen tog udgangspunkt i inspirationskataloget “Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog”, som SUMH udviklede i 2015-2016.

Projektet var støttet af Sundhedsstyrelsen og indsats 1 blev udført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS

2019-2021: SUND SEKSUALITET

Formålet med Sund Seksualitet er at gøre det muligt for unge med kognitive funktionsnedsættelser selv at finde svar på spørgsmål, de har til deres seksualitet, følelser, krop og sociale relationer til andre. Projektet vil udvikle og udbrede en web applikation med værktøjer og viden til selvhjælp. Intentionen er at styrke unge med kognitive funktionsnedsættelsers egne muligheder for at udvikle en sund seksualitet og et socialt liv med dette og på den måde øge deres sociale trivsel samt fysiske og psykiske sundhed.

Projektet består af 3 primære indsatser:

  1. UDVIKLING OG TEST AF WEB APPLIKATIONEN SUND SEKSUALITET
  2. UDVIKLING AF UNDERVISNINGSMATERIALE
  3. KAMPAGNE OG FRIVILLIGE AMBASSADØRKORPS

Kontakt:

Sekretariatsleder ved SUMH Ditte Rejnholdt Rudolfsen

E: ditte@sumh.dk

T: 2171 6170

Hvis du ønsker kontakt til et bestyrelsesmedlem fra SUMH, finder du kontaktoplysninger her

Hvis du ønsker kontakt til en medarbejder på SUMHs sekretariat, finder du kontaktoplysninger her