Project Title

04

Grænser

04-Graenser

Grænser hænger tæt sammen med Lyst. For at kunne sætte sine egne grænser er man nødt til at mærke efter i sin krop, hvad man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til.

Nogle unge med kognitive vanskeligheder siger måske ja til for meget for at tilfredsstille pædagoger, familie, kæreste eller venner. Og de kan have svært ved at vide, hvad der er okay eller ikke er okay at gå med til i et parforhold. Andre unge er omvendt vant til at få, hvad de gerne vil have, og forventer derfor, at deres kæreste eller sexpartner går med på alle deres ønsker.

Øvelser

Grænseøvelse

Med denne øvelse kan I tale med de unge om, hvor tæt man kan gå på et andet menneske, og om der er forskel på, hvor tæt man kan gå på forskellige personer.

Verdenshjørneøvelse

Verdenshjørneøvelsen kan bruges til at sætte gang i gode diskussioner om mange forskellige emner. Øvelsen består af et spørgsmål med fire forskellige svar. Deltagerne skal placere sig ved det svar, de er mest enige i. Når alle har placeret sig, kan I tage en snak om, hvorfor de har stillet sig, hvor de har, og hvorfor andre har stillet sig andre steder.

Quiz

En quiz kan fyldes med mange forskellige spørgsmål, afhængigt af hvilke pointer I gerne vil fremhæve. I quizzen her er der eksempler på spørgsmål, der kan bruges til temaet “Grænser”, og en introduktion til, hvordan I kan gribe quizzen an.

Dilemmaer
Ved at bruge forskellige dilemmaer kan I komme til at tale om emner, der berører de unge, uden at det bliver for personligt. I kan eventuelt iscenesætte dilemmaet, så de unge er et ekspertpanel a la Mads og Monopolet, som skal give personen i dilemmaet et råd.

Tilbage til metodekatalog