Project Title

11

Kæresteregler

11-Kæresteregler

Når man er ung og bor på et bosted sammen med en masse andre unge, kan det være rart med nogle fælles retningslinjer for, hvad man kan gøre i fællesrummene, og hvad man skal gøre i sin egen lejlighed i forhold til kæresteri og seksualitet. Det kan også være godt at få klarlagt, hvem der egentlig bestemmer over ens privatliv – fx hvem der kan gå ind i lejligheden hvornår.

Til at få styr på de fælles aftaler, kan I lave et sæt ”kæresteregler” med aftaler om alt det, I synes er vigtigt at få klarlagt.
Hvis det er et stort bosted, kan det være en god idé at nedsætte et mindre udvalg af beboere og personale, der skal være tovholdere for at skabe de fælles ”kæresteregler”, eller hvad I nu kalder dem. Det kan være en længere proces at udvikle kærestereglerne, som skal komme omkring mange forskellige temaer. Sæt derfor gerne flere møder i udvalget af til at udvikle reglerne.

Øvelser

Verdenshjørneøvelse

Verdenshjørneøvelsen kan bruges til at sætte gang i gode diskussioner om mange forskellige emner. Øvelsen består af et spørgsmål med fire forskellige svar. Deltagerne skal placere sig ved det svar, de er mest enige i. Når alle har placeret sig, kan I tage en snak om, hvorfor de har stillet sig, hvor de har, og hvorfor andre har stillet sig andre steder.

Quiz

En quiz kan fyldes med mange forskellige spørgsmål, afhængigt af hvilke pointer I gerne vil fremhæve. I quizzen her er der eksempler på spørgsmål, der kan bruges til temaet ”Kæresteregler”, og en introduktion til, hvordan I kan gribe quizzen an.

Eksempel på kæresteregler

Bostedet Hulegården i Brøndby har lavet kæresteregler. Se dem her.

Dørskilt - vil ikke forstyrres
Nogle unge på bosteder oplever, at der ikke er den fornødne respekt om deres privatliv. Det er både personale og andre beboere, der overskrider grænserne for privatliv. Det er vigtigt at huske på, at beboerne har ret til privatliv i deres egen lejlighed, og at alle skal banke på og få lov at komme ind, før de går ind.

Tilbage til metodekatalog