Project Title

01

Læs mig først

01-LaesMigFørst

Dette metodekatalog henvender sig til fagpersoner, der beskæftiger sig med unge med funktionsnedsættelser, og som ønsker inspiration til at lave seksualoplysning.

Metodekataloget er bygget op omkring ti temaer. Temaerne afspejler, hvad de unge er optaget af at tale om. Under de forskellige temaer kan du finde:

– Kort beskrivelse af temaet og nogle udfordringer, der knytter sig til det.
– Idéer til metoder og øvelser til at tale om kærester, sex og kroppens udvikling.


Før I går i gang – syv gode råd

Inden I går i gang med sekualundervisningen, er her en række generelle opmærksomhedspunkter:

Skab variation i undervisningen

Mange unge med handicap kan have svært ved at modtage undervisning, der er ensformigt i sit udtryk. Varier derfor undervisningen og brug så mange visuelle og konkrete redskaber som muligt. I metodekataloget er der øvelser, der benytter mange forskellige udtryksformer som f.eks. billeder, skuespil, kropslige øvelser, diskussionsøvelser, konkrete modeller osv.

Tænk over gruppens sammensætning

Det er en fordel, hvis gruppen af unge er forholdsvist homogen i fagligt niveau og med hensyn til at kommunikere. Hvis gruppen er for ”blandet”, kan det være svært at ramme et niveau, der passer alle. Det kan være vanskeligt at finde et passende niveau for undervisningen, hvis der både er unge med udviklingshæmning og unge med socio-emotionelle problemstillinger til stede. Nogle unge vil have brug for at få ”åbnet op” for den seksuelle udfoldelse, mens andre måske skal have hjælp til at lukke lidt ned. Disse to yderpunkter kan være svære at rumme i den samme gruppe.

Hvis I har tilstrækkelig variation i indholdet, bør der dog kunne være noget for de fleste unge.

Kvinde- og mandegrupper

Tænk over kønssammensætningen i gruppen I skal til at undervise. Nogle gange vil det være hensigtsmæssigt at dele eleverne op efter køn.

Det kan dog også være godt for både unge kvinder og mænd at lære noget om det modsatte køn og få undervisning i noget af det, der kun vedrører det andet køn. Selvom undervisningen drejer sig om kønsspecifikke spørgsmål som f.eks. kvindens anatomi, menstruation eller sædafgang, behøver I ikke nødvendigvis at dele de unge op i kvinde- og mandegrupper.

Tilpas øvelserne til de unge

I metodekataloget findes øvelser og metoder, som passer til mange forskellige niveauer. Afsæt tid til forberedelse og udvælg selv de øvelser, I vurderer passer til jeres gruppe af unge. I forbindelse med nogle af emnerne vil der være f.eks. quizspørgsmål, der handler om det samme tema, men med forskellig sværhedsgrad.

Svære spørgsmål

Seksualitet er et personligt emne, og det kan gå tæt på de inderste tanker og følelser hos de unge. I kan blive udsat for, at en ung fortæller om en personlig oplevelse med f.eks. overgreb, som han eller hun ikke har fortalt andre om før. I en sådan situation er det godt at være forberedt og vide, at der er professionel hjælp at få for den unge. Undersøg, hvem I kan trække på i situationer, hvor en ung fortæller om en tidligere traumatisk oplevelse. F.eks. psykologer, center for voldtægtsofre, seksualvejledere eller andre.

På www.sexlinien.dk kan I finde en oversigt over hvilke muligheder der er for at få hjælp i forbindelse med akut opståede situationer.

I er også velkomne til at kontakte SUMH, hvis I ønsker råd og vejledning.

Etik og moral

Vær reflekteret omkring, hvad der som underviser er dine egne personlige holdninger. Undgå at være moraliserende overfor de unge, og vær opmærksom på, at seksualiteten har mange forskellige måder at komme til udtryk på for den enkelte. Det må være op til den enkelte unge at finde ud af, hvordan han eller hun vil leve sit liv med seksualitet, så længe det ligger inden for lovgivningens rammer.

Varm op

For at både undervisere og unge kan få en god og tryg oplevelse ved at beskæftige sig med et emne, der godt kan være pinligt og give røde ører, kan I lave et par opvarmningsøvelser. Det kan også være godt at aftale nogle spilleregler for seksualoplysningen, så I kan sikre jer, at alle føler sig trygge ved det der skal ske.

Her finder I forslag til spilleregler og en opvarmningsøvelse.

Rigtig god fornøjelse!