Project Title

09

Ønske om at få børn

09-Oenske-om-Børn

Mange mennesker har et grundlæggende og instinktivt ønske om at sætte børn i verden. Det ses som en del af et ”normalt” liv at stifte familie, dvs. blive gift og få børn og med tiden børnebørn. Dette ønske findes selvfølgelig også hos mennesker med funktionsnedsættelser.
Det skal altid være en konkret vurdering, der ligger bag, om en ung vil være i stand til at være forælder. At have en funktionsnedsættelse i sig selv kan ikke på forhånd udelukke nogen fra at blive forældre.

I visse tilfælde vil det dog være en stor og uoverkommelig opgave for en ung med funktionsnedsættelse at sætte et barn i verden, selvom ønsket er stort.

Det kan være godt at tale åbent og ærligt med den unge om, hvad det kræver at være forælder. Hvilken livssituation har den unge nu, og hvordan vil den ændre sig, hvis der kommer et barn i verden. Hvad med økonomien? Vil den unge kunne forsørge et barn og betale alle de udgifter, der er forbundet med det? Hvordan vil kommunen se på situationen? Hvis de har tænkt sig at fjerne barnet fra fødslen, er det måske bedst slet ikke at få et barn, fordi det vil være en stor sorg, hvis han eller hun ikke får lov at beholde barnet.
Det vil være relevant at tale om alternativer. Findes der børn i familien eller omgangskredsen, som den unge kan være en god moster, faster eller onkel for? Måske skal den unge hellere have et kæledyr, som hun kan vise omsorg? Måske skal hun have et job i en børnehave?
Nogle kommuner, bosteder og organisationer tilbyder unge at få en baby-simulator på prøve i en periode. Dukken ligner en rigtig baby og er indstillet til at græde på alle tider af døgnet, den skal både spise, skiftes og trøstes. Det giver den unge mulighed for at snuse til, hvordan livet kan være med en baby, før hun eller han træffer sit eget valg om at blive forælder.

Øvelser

Verdenshjørneøvelse

Verdenshjørneøvelsen kan bruges til at sætte gang i gode diskussioner om mange forskellige emner. Øvelsen består af et spørgsmål med fire forskellige svar. Deltagerne skal placere sig ved det svar, de er mest enige i. Når alle har placeret sig, kan I tage en snak om, hvorfor de har stillet sig, hvor de har, og hvorfor andre har stillet sig andre steder.

Dilemmaer

Ved at bruge forskellige dilemmaer kan I komme til at tale om emner, der berører de unge, uden at det bliver for personligt. I kan eventuelt iscenesætte dilemmaet, så de unge er et ekspertpanel a la Mads og Monopolet, som skal give personen i dilemmaet et råd.

ULFs babyprojekt

Hvis man er  medlem af foreningen ULF, kan man låne en babysimulator. Se mere her

 

 

Få besøg af en gæst, der har børn
Det kan være med til at bringe nye perspektiver på banen at få besøg af en person med funktionsnedsættelser, der har børn. I kan tale om, hvordan graviditeten forløb, hvad kommunen har sagt, hvad der har været hårdt og hvad der har været dejligt.

Tilbage til metodekatalog