rådgivning hos ligelyst

LigeLyst giver individuel rådgivning om seksualitet og handicap til unge med handicap.

Hvad er rådgivning i LigeLyst?

Rådgivningens formål er at give unge med handicap (under 35 år) bred oplysning om seksualitet, onani, sexlegetøj, prævention, grænser i forhold til omgivelserne, følelser, kroppen, sexsygdomme, rettigheder osv.

Rådgivningen tager udgangspunkt i hjælp-til-selvhjælp. Dvs. rådgivningen sigter at oplyse og informere de unge på en sådan måde, så de unge selv bliver i stand til at træffe valg og selv handle på deres situation.

Rådgivningen er enkeltstående, da Rådgivningen i LigeLyst ikke er et længerevarende terapeutisk forløb. Har den unge en ny eller anden problemstilling er vedkommende naturligvis velkommen til at modtage rådgivning igen.

Det skal være den unge selv, som ønsker rådgivningen og henvender sig til LigeLyst. Rådgiverne kan i visse tilfælde tage en indledende samtale med en medarbejder/pårørende, men ikke en længerevarende udredende samtale. Rådgivningen er møntet på den unge selv.

Rådgivningen varetages af både en mandlig og en kvindelig rådgiver.


Hvad koster det?

Det er gratis at modtage rådgivning af LigeLyst, da LigeLyst er finansieret af satspuljemidler fra Socialministeriet.

Hvordan foregår det?

I forbindelse med at LigeLyst er på besøg hos jer, kan I bestille rådgiverne fra LigeLyst til individuel rådgivning. Rådgiverne fra LigeLyst vil som udgangspunkt blive ½ time efter hvert besøg, i det tilfælde, at nogen ønsker individuel rådgivning. Hvis mange brugere ønsker individuel rådgivning, kan dette aftales forud for besøget med LigeLyst.

En rådgivningssamtale kan vare fra 2 minutter til max 30 minutter.

mund_dark-www_rgb

Kontakt LigeLyst

Hvis en eller flere unge ønsker rådgivning i forbindelse med et besøg fra LigeLyst, kan I aftale det med os. Skriv til LigeLyst på ligelyst@sumh.dk eller se flere kontaktoplysninger her