UDGIVELSER

Seksuel trivsel for personer med multiple funktionsnedsættelser
– en undersøgelse blandt danske bo- og aflastningstilbud

(2017)

For personer med multiple funktionsnedsættelser ligger muligheden for at udleve og opleve sin seksualitet i andres hænder – de fagprofessionelles. Understøttelse af seksualitet er dog ikke altid ligetil og kan være belagt med tabuer og store udfordringer. Denne rapport tager udgangspunkt i en undersøgelse foretaget blandt personale på danske bo- og aflastningstilbud for personer med multiple funktionsnedsættelser. Den belyser, hvor stor en andel af danske bo- og aflastningstilbud, der arbejder aktivt med at gøre en indsats for at understøtte målgruppens seksuelle trivsel, samt de udfordringer og den gode praksis, der er på området.

Rapporten tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt forskellige fagpersoner ansat på cirka 90 bo- og aflastningstilbud i Danmark samt interviews med nogle af de samme fagpersoner. Den har til formål at styrke vidensgrundlaget på området og kvalificere en fremadrettet indsats ved at tilbyde fagpersonale med flere konkret inspiration til understøttelse af seksualitet for personer med multiple funktionsnedsættelser. Rapporten henvender sig til flere forskellige målgrupper. Fælles for dem er, at de ønsker viden om behov og muligheder for understøttelse af seksualiteten blandt personer med multiple funktionsnedsættelser. Dette indbefatter således både fagprofessionelle, pårørende, handicaporganisationer, forskere og politiske beslutningstagere.

Læs rapporten her:

Ikon
(For printvenlig version klik her)

Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet
– et inspirationskatalog

(2016)

Seksualitet er en del af alle menneskers personlighed og udvikling. Det gælder også for borgere med meget omfattende funktionsnedsættelser, men det kan være svært for omgivelserne at give støtte til udlevelse af seksualiteten. Emnet er belagt med tabuer, og hvordan kan du som fagperson give den rette støtte uden at overskride borgerens grænser?

Dette inspirationskatalog sætter fokus på de etiske dilemmaer, der opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med multiple funktionsnedsættelser. Det giver konkrete bud på, hvordan du som professionel kan give praktisk og konkret støtte til borgeren, samt belyser handlemulighederne inden for de formelle og lovmæssige rammer.

Læs rapporten her:

Multi-ikon

(For printvenlig udgave, klik her)

 

“Kan man blive gravid af at bolle?”

(2015)

Hvordan får man en kæreste? Kan man blive gravid af at knalde? Hvad gør jeg, hvis min kæreste hele tiden vil bolle, og jeg ikke har lyst?

Det er nogle af de spørgsmål, vi mødte i de to år, hvor projekt LigeLyst rejste rundt i landet og tilbød målrettet seksualundervisning og –oplysning til unge med handicap på bosteder, højskoler, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og andre steder. Mere end 1200 unge fik undervisning og rådgivning.

Der er mange gevinster ved at lave seksualundervisning til unge med handicap. Undervisningen giver de unge vigtige redskaber til at kunne udfolde deres seksualitet, og det skaber øget trivsel. Undervisningen er også vigtig for at undgå overgreb. LigeLysts seksualundervisning har desuden været med til at inspirere og motivere professionelle til at arbejde mere med seksualundervisning.

Projekt LigeLyst sluttede i sommeren 2015, og vi samlede vores erfaringer i rapporten “Kan man blive gravid af at bolle?”.

Læs rapporten her:

Gravid-ikon